Pazarlama Planı Örneği

Pazarlama faaliyetleri için arayış durumunda olan, fakat tam olarak yazılı bir pazarlama prosedürü bulunmayan firmalar için bu pazarlama planı örneğinin özellikle KOBİ düzeyindeki şirketlere bir kılavuz olacağına inanıyorum. 

Butik Otellerde Yönetim Sorunları

Herkesin bildiği gibi Türkiye’nin birçok turistik bölgesinde olduğu gibi İstanbul’da Sultanahmet civarında da birçok şirin mi şirin butik otel var. Eski konakların, 50-60 yıllık apartmanların restore edilerek, özellikle son 15 yıllık süreçte,

Bilinçsiz Kurumsallaşma

Kurumsallaşma, aile şirketleri ve KOBİ’lerin ulaşması gereken ve bunun her platformda dile getirildiği bir kavram. Bu kavramı en basit anlamıyla işletmenin hayati unsurlarının sistemleştirilerek şirketinin bütününe yayılması ve bireylere bağlı olmaksızın şirketin hayatını ve işlerliğini sürdürebilmesi olarak tanımlayabiliriz.

İş kurmak için iş bilmek yeterli mi?

Türkiye’de KOBİ’lerin sayısı yaklaşık olarak 1 milyon civarında. İmalat sanayinin yüzde 98’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Türkiye’nin ihracatının yüzde 90’ına yakını sanayi malı ihracatı olmakla birlikte KOBİ’lerin toplam ihracattaki oranı ise sadece yüzde 10 düzeyinde.

“Kurumsallaşma” ama kim için?

İşletmenize bir devinim kazandırmak istiyorsunuz. Ama bunu nasıl yapacaksınız??? Her yerde KURUMSALLAŞMA kavramından bahsediliyor. Herkes çözümün kendisinde olduğunu iddia ediyor ve rekabette öne çıkabilmek için her kafadan ayrı bir çözüm vaadi çıkıyor. Acaba sizin çözümünüz gerçekten işletmenizi kurumsallaştırmak mı?