İş kurmak için iş bilmek yeterli mi?

Türkiye’de KOBİ’lerin sayısı yaklaşık olarak 1 milyon civarında. İmalat sanayinin yüzde 98’ini KOBİ’ler oluşturuyor. Türkiye’nin ihracatının yüzde 90’ına yakını sanayi malı ihracatı olmakla birlikte KOBİ’lerin toplam ihracattaki oranı ise sadece yüzde 10 düzeyinde.